Неделното училище при Храм „Света Параскева-с. Медковец събира деца от всички възрасти. свиква се всяка неделя след Светата литургия от 10:30 до 11:30ч. Училището се води от Свешеник Тодор Николов и Даниела Иванова-Богослов.

Тук се придобиват занятия, които са посветени на правилата: как да се държим в храма, запознаване със свещените изображения и  тяхното значение. Молитвата – начин за раговор с Бога,  Десетте Божии заповеди. Теми от Новия завет относно земния живот на Иисус Христос – от Рождество Христово до възкресение Христово. Запознаване с житията на светиите.

Запознават се с християнските истини и определен обем от знания от особено важно значение е по-успешното придобиване на християнски навици и култура на поведение. Самото присъствие в църквата води до освещаване от Божията благодат. Това е изключително необходимо днес, защото над всяко дете дебнат безброй опасности: наркотици, секти, алкохол, сводници, проституция и ред други изкушения.

Важно е да се отбележи, че неделното училище има и чисто педагогически и възпитателни цели, на които се обръща особено внимание. При разглеждането на отделните теми, децата са стимулирани да вземат активно участие с излагане на своята нравствена оценка. Прави се връзка с настоящата действителност и актуалните за тях проблеми. Усърдно се работи върху сформирането у децата на православния религиозно-нравствен мироглед.