Untitled Document

КРЪЩЕНЕ

Кръщенето е тайнство, в което вярващият чрез трикратно потапяне във вода и произнасяне името на Отца и Сина и Светия Дух от свещеника се очиства от първородния грях и своите лични грехове.

Кръстниците в православната църква поемат грижата да наставляват и напътстват новокръстените в бъдещия им живот на християни.

Миропомазването се извършва веднага след кръщението. Обединяването на двете тайнства е твърде древно. Светият Дух  бележи душата на посвещавания с небесен и божествен печат, а видимо това става, когато свещеникът помазва със св. миро тялото на новокръстения.

 

За светото кръщене / тайнство кръщение в нашия храм е необходимо:

кръстникът:

кръщаваният:

за кръщението е нужно:

ВЕНЧАВКА

Бракът е тайнство, в което младоженците пристъпват доброволно към бракосъчетание и чрез благословение от свещеника получават божествена благодат. Тази благодат освещава техния брачен съюз, въздига го до духовното единение на Христа с Църквата и им съдейства да постигнат целта на брака: единодушие между двамата и взаимно подпомагане по пътя към съвършенството и спасението.

За светото тайнство венчание в нашия храм е необходимо:

1.Погача и мед 2.Една бутилка червено вино 3.Венчални халки 4.Брачна чаша Важно!Кумовете да са кръстени /кръщелни свидетелства/

 

СВЕТО ТАЙНСТВО БРАК -

Тайнството на любовта

 

„Мъж и жена ги сътвори и ги благослови,

и им даде име „човек“ в деня на тяхното сътворение”. (Бит.5:2)

„Тази тайна е велика”(Еф.5:31)

Бракът е най-голямото чудо в човешките отношения: двама души се сливат в една личност; двама, обикнали се един другиго съвършено и докрай, стават нещо повече от просто двама души – превръщат се в единство.Това е истинско тайнство, действие, което изхожда от Бога и води право към Бога!