Добре дошли в сайта на православен храм СВЕТА ПАРАСКЕВА с.Медковец. Храм с дългогодишна история, която датира от далечната 1836г. когато медковските старейшини възстановяват разрушената от турците манастирска черква „Света Параскева” – малка сграда, направена от плетени стени, дървени колони и покрита с т. нар. стари „турски керемиди”.След султанския Хатихумаюн от 1856 г. обаче медковската община прави постъпки пред висшестоящите инстанции за построяването на по-голяма сграда и на 30 август 1859 г. султан Абдул Меджит издава тугра, с която фактически разрешава строежа й. Основната заслуга за това е на кнез Иван Кулин – той организира мирните демонстрации на хората, когато през 1860 г. висшият турски чиновник Мехмед паша посещава този край, той е и в основата на прошението до правителството за строеж на нова сграда. Медковската черква е в истинския смисъл на думата народно творение – средствата са събрани чрез дарения от жителите на селото, а в храма са вплетени творческите идеи на българските строители, иконописци и резбари.Не случайно черквата е обявена за национален паметник на културата. Тя е голяма трикорабна псевдобазилика, с три кубета. Градена е от ломен камък с хоросанова спойка. Една от характерните особености на външната архитектура е особената форма на апсидата, която не е полукръгла или заоблена, а тристепенна.Арките и сводовете са укрепени с дървени и метални греди.Подът е дъсчен.Иконостасът е рисуван, с резба по царските двери и венчилката. Иконите са рисувани през 1868 г. от Христо Енчов от Копривщица, в традиционна иконография.